HN-09

Công trình Cổng nhôm đúc công ty Trần Hải thiết kế thi công tại Hà Nội

HẠNG MỤC THI CÔNG
Cổng nhôm đúc mẫu A-01
Lan can nhôm đúc mẫu D-01
Cầu thang nhôm đúc mẫu D-01
Chông rào nhôm đúc mẫu C-10
Bông bảo vệ cửa sổ mẫu F-09
Bông bảo vệ tường rào theo thiết kế.

Chất liệu hợp kim nhôm đúc đặc, sơn hoàn thiện 5 lớp

Category: