HN-01

Công trình Cổng nhôm đúc công ty Trần Hải thiết kế thi công tại Hà Nội

HẠNG MỤC THI CÔNG
Cổng nhôm đúc mẫu A-11
Lan can nhôm đúc mẫu D-08
Cầu thang nhôm đúc mẫu E-12
Chông rào nhôm đúc mẫu C-10
Bông bảo vệ cửa sổ mẫu F-09
Bông bảo vệ tường rào theo thiết kế.

Chất liệu hợp kim nhôm đúc đặc, sơn hoàn thiện 5 lớp

Category: