HN-04

Công trình Cổng nhôm đúc công ty Trần Hải thiết kế thi công tại Hà Nội

HẠNG MỤC THI CÔNG
Cổng nhôm đúc mẫu theo thiết kế
Lan can nhôm đúc mẫu D-08
Cầu thang nhôm đúc mẫu E-12
Chông rào nhôm đúc mẫu C-10
Bông bảo vệ cửa sổ mẫu F-09
Bông bảo vệ tường rào theo thiết kế.

Chất liệu hợp kim nhôm đúc đặc, sơn hoàn thiện 5 lớp

Category: