Đồng Nai -03

Công trình Cổng nhôm đúc công ty Trần Hải thiết kế thi công tại Biên Hòa Đồng Nai

HẠNG MỤC THI CÔNG
Cổng nhôm đúc mẫu A-00
Lan can nhôm đúc mẫu D-08
Cầu thang  nhôm đúc mẫu D-08
Bông bảo vệ tường rào theo thiết kế.
Chông rào nhôm đúc theo thiết kế

Chất liệu hợp kim nhôm đúc đặc, sơn hoàn thiện 5 lớp

Category: