Đồng Nai -02

Công trình Cổng nhôm đúc công ty Trần Hải thiết kế thi công tại Long Bình – Biên Hòa Đồng Nai

HẠNG MỤC THI CÔNG
Cổng nhôm đúc mẫu A-18
Lan can nhôm đúc mẫu D-08
Hàng rào nhôm đúc mẫu C-05
Bông bảo vệ tường rào theo thiết kế.
Chụp đèn nhôm đúc theo thiết kế

Chất liệu hợp kim nhôm đúc đặc, sơn hoàn thiện 5 lớp

Category: