Đồng Nai -01

Công trình Cổng nhôm đúc công ty Trần Hải thiết kế thi công tại 376/9 Nguyễn Ái Quốc – Biên Hòa Đồng Nai

HẠNG MỤC THI CÔNG
Cổng nhôm đúc mẫu A-15
Lan can nhôm đúc mẫu D-08
Chông rào nhôm đúc mẫu theo thiết kế.
Bông bảo vệ tường rào theo thiết kế.
Chụp đèn nhôm đúc theo thiết kế

Chất liệu hợp kim nhôm đúc đặc, sơn hoàn thiện 5 lớp

Category: