Tiền Giang -01

Công trình Cổng Chùa Công ty Trần Hải thiết kế và thi công tại Tiền Giang

HẠNG MỤC THI CÔNG
Cổng nhôm đúc mẫu theo thiết kế
Lan can nhôm đúc mẫu D-01
Cầu thang  nhôm đúc mẫu D-01

Chất liệu hợp kim nhôm đúc đặc, sơn hoàn thiện 5 lớp

Category: