Tây Ninh -02

Công trình Cổng nhôm đúc Công ty Trần Hải thiết kế và thi công tại Bến Cầu – Tây Ninh

HẠNG MỤC THI CÔNG
Cổng nhôm đúc mẫu A-04
Lan can nhôm đúc mẫu D-09
Cầu thang  nhôm đúc mẫu D-01
Chông rào nhôm đúc mẫu C-10

Chất liệu hợp kim nhôm đúc đặc, sơn hoàn thiện 5 lớp

Category: