Đồng Tháp -01

Công trình công ty Cổng Nhôm Trần Hải đã thiết kế thi công tai Đồng Tháp

Hạng Mục thi công
Cổng Chính: Cổng nhôm đúc mẫu A-08
Cổng Phụ : Cổng nhôm đúc mẫu A-08
Lan can nhôm đúc Mẫu E-05
Hàng Rào nhôm đúc mẫu C-02

Chất liệu hợp kim nhôm đúc đặc, sơn hoàn thiện 5 lớp.

Category: