BD-03

Công trình Cổng nhôm đúc công ty Trần Hải thiết kế thi công tại TDM-BÌnh Dương

HẠNG MỤC THI CÔNG
Cổng nhôm đúc mẫu A-15
Lan can nhôm đúc mẫu D-08
Cầu thang nhôm đúc mẫu D-08
Chông rào nhôm đúc mẫu C-10
Bông bảo vệ nhôm đúc   theo thiết kế.

Chất liệu hợp kim nhôm đúc đặc, sơn hoàn thiện 5 lớp

Category: